PROFILE OSOBOWE

Wykładowcami w Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego są świeccy i duchowni, znakomici profesorowie uczelni, eksperci i praktycy z różnych dziedzin życia społecznego reprezentujący wiele instytucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji.

Profile osobowe wykładowców

prof. Zbigniew Krysiak
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Zobacz profil

dr Jacek Gniadek SVD
Misjonarz werbista

Zobacz profil

prof. Jan Żaryn
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. Paderewskiego

Zobacz profil

biogram ks Robert Skrzypczak

ks. prof. Robert Skrzypczak
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Zobacz profil

mgr inż. Marek Cupiał
coach, właściciel
BMC Consulting

Zobacz profil

Michał Gierycz 3

prof. Michał Gierycz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz profil

ks Tadeusz Borutka

ks. prof. Tadeusz Borutka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zobacz profil

prof. Michał Seweryński
Uniwersytet Łódzki, senator

Zobacz profil

ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz profil

dr Stanisław Konarski
Szkoła Główna Handlowa

Zobacz profil

prof. Igor Kosacki
University of Houston-Downtown, Houston, TX, USA

Zobacz profil

Jan Sarnowski
Wiceminister finansów

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil

Imie i nazwisko
Uczelnia

Zobacz profil