Marta Morawiecka

Marta Morawiecka   Historyk, specjalistka w unikalnych formach edukacyjnych. Prowadziła eksperymentalną szkołę przygotowania do myślenia matematycznego. Zajmowała się też komunikacją z kluczowymi klientami. Dziennikarka pisma „Prawda jest ciekawa” będącego kontynuacją „Obywatelskiej” założonej przez jej ojca, Kornela Morawieckiego. W latach 1982-1989 była działaczką „Solidarności Walczącej” oraz innych działań niepodległościowych. Za działalność opozycyjną w PRL odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.