ks. prof. Witold Kawecki

Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki  wkawecki4@gmail.com          Kierownik Katedry Komunikacji Kulturowej i Artystycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi badania na temat teologii kultury, teologii wizualnej, etyki mediów, kultury politycznej, katolickiej nauki społecznej. Autor licznych publikacji.