dr Robert Dygas

Robert Dygas, rdygas1@sgh.waw.pl     Adiunkt w Katedrze Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość oraz na University of Aarhus w Danii, specjalizacja zarządzanie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w 2003 r. (rozprawa doktorska: “Zarządzanie strategiczne w branży telefonii ruchomej w Polsce w latach 1995-2001”). W 2011 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration Politechniki Warszawskiej, Szkoły Biznesu. Zainteresowania naukowe: geoekonomia, gospodarki państw Azji. Posiada 23 lata doświadczenia zawodowego w korporacjach międzynarodowych w branżach IT, telekomunikacji, oraz doświadczenie w sektorze publicznym. Ekspert w kierowaniu zespołami projektowymi a także zarządzaniem spółką w Polsce, a także umiejętności analityczne w zakresie opracowania analiz oraz strategii biznesowych. Podczas V Europejskiego Festiwalu Schumana w maju i czerwcu 2021 prowadził panel „Model Gospodarki Narodowej Odpornej na Pandemie i Kryzysy – Pandenomia”. W Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrzescijańsko Społecznego jest zaangażowany w Katedrze Relacji z Indiami i Afryką, https://puncs.pl/katedra-relacji-z-indiami-i-afryka/