Marcin Perz

Marcin Perz

Marcin Perzmarcin.perz@wp.pl prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i politologiczne w Akademii Świętokrzyskiej. W kieleckiej filii Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza studiował stosunki międzynarodowe. Uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Kształcił się na Politechnice Krakowskiej w zakresie konserwacji zabytków architektury i na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie chemii. Podjął studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.