prof. Małgorzata Suświłło

Małgorzata Suświłło,  dr hab. pedagogiki, profesor Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, kierowniczka Katedry Wczesnej Edukacji. Zajmuje się m.in. problematyką kształcenia nauczycieli, a także problemami rozwoju i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności zaś zagadnieniami związanymi z rozwijaniem zdolności artystycznych. Prowadzi badania nad rozwijaniem zdolności wielorakich (szczególnie zaś muzycznych) w domu, w przedszkolu i w klasach początkowych szkoły podstawowej. Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje.