dr Mariusz Sulkowski

dr Mariusz Sulkowski   m.sulkowski@uksw.edu.pl  Politolog i europeista, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Myśli Politycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach tożsamości europejskiej, wielokulturowości, relacji religii i polityki, islamu. Wskazuje, że przyjęta przez kanclerz Angelę Merkel polityka imigracyjna, której istota streszczona zastała w haśle „damy radę” (Wir schaffen das) okazuje się skutkować coraz silniej dostrzegalną dezintegracją społeczną. Zajmuje się katolicką nauką społeczną, między innymi w kwestii głodu.