ks. prof. Maciej Hułas

Ks. dr hab. Maciej Hułas     maciej.hulas@kul.pl  Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Zajmuje się m.in. patriotyzmem i moralnością życia publicznego. Autor licznych publikacji oraz promotor licznych prac.