dr Krzysztof Malczewski

Krzysztof Malczewski 1

Krzysztof Malczewski   Aktualnie w trakcie postępowania habilitacyjnego. Pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wcześniej 18 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelniach technicznych, a tym na Politechnice Poznańskiej. Około 120 anglojęzycznych publikacji naukowych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, metod numerycznych, matematyki stosowanej oraz inżynierii biomedycznej. Autor i współautor wielu przedsięwzięć biznesowych. Wykładowca akademicki około 20 przedmiotów z zakresu informatyki, telekomunikacji, matematyki i metod numerycznych, w przeważającej większości w języku angielskim. Autor i współautor wielu przedsięwzięć biznesowych, organizator działań integracji przedsiębiorców rynku spożywczego.