prof. Michał Gierycz

Prof. Michał Gierycz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   m.gierycz@gmail.com

Michał Gierycz, politolog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. Główne obszary badawcze: aksjologia i antropologia polityki, związki religii i polityki, integracja europejska, myśl społeczna Kościoła katolickiego. Opublikował m.in. Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej (2017, wyd. ang. 2021), Totalitaryzm w epoce postmodernizmu (2018, współautor), Religia i polityka. Zarys proble­matyki (red. wspólnie z ks. P. Burgońskim, 2014), Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej (2008).