Marek Kordas

Marek Kordas {1958} Od 1996 roku związany z  przedsiębiorczością, od 2009 roku i obecnie prezes POLSKIEJ INŻYNIERIA SA . Firma od wielu lat zajmuje się consultingiem technicznym i biznesowym, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Był i jest zaangażowany w działalność społeczną i propaństwową. Uważa za konieczne, tworzenie samorządów gospodarczych, które są budowane nie tylko na podstawie interesu ekonomicznego ale także oparte  na wartościach konserwatywnych , chrześcijańskich i odpowiedzialności za państwo. Uważa ,że siłą i fundamentem państwa jest jego silna klasa średnia zbudowana na potencjale polskich przedsiębiorstw.