prof. Jarosław Rabiński

Jarosław Rabiński,  dr hab. historii, profesor Katolic-kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się: dzia-łalnością partii chrześcijańsko-demokratycznych, polityką polską w okresie II wojny światowej, propagandą PRL, polską myślą unionistyczną, a zwłaszcza Jerzego Brauna. Autor wielu publikacji, w tym książki „Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1945”.