PUBLIKACJE

Publikacje wykładowców z dziedziny:

I. Rozwijania aspektów koncepcyjnych myśli chrześcijańsko-społecznej

  1. Oktaba Marek | Godność człowieka w relacji z Bogiem w otoczeniu społeczno-gospodarczym | Wydawnictwo Instytutu Myśli Schumana | pobierz
  2. Krysiak Zbigniew | Charakterystyka koncepcji i zasad myśli chrześcijańsko-społecznej | Wydawnictwo Instytutu Myśli Schumana
  3. Oktaba Marek | Własność w perspektywie katolickiej nauki społecznej | Wydawnictwo Instytutu Myśli Schumana | pobierz

II. Dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacyjnych do myśli chrześcijańsko-społecznej

  1. Łakomski Marian | Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania i profilaktyki w szkole | Wydawnictwo Instytutu Myśli Schumana | pobierz

III. Formowania cech, postaw  roli i stylu działania animatorów myśli chrześcijańsko-społecznej

IV. Kształtowania otoczenia regulacyjnego z perspektywy myśli chrześcijańsko-społecznej

V. Tworzenia lub zmiany paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji w oparciu o myśl chrześcijańsko-społeczną

VI. Wdrażania solidaryzmu społeczno-gospodarczego jako pochodnej myśli chrześcijańsko-społecznej

Literatura z zakresu chrześcijańskiej myśli społecznej

Kompendium nauki społecznej Kościoła, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html

Bibliografia katolickiej nauki społecznej w opracowaniu ks. prof. Tadeusza Borutki  pobierz

Publikacje tekstów kard. Karola Wojtyły polecane przez ks. prof. Roberta Skrzypczaka:

Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, KUL, Lublin 2018

Vittorio Possenti, Rewolucja ducha, Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły, Fronda, Warszawa 2007

ks. Robert Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II, zbiór wystąpień, AA, Kraków 2020