RADA PROGRAMOWA

W celu utrzymania wysokiej jakości procesu edukacyjnego PUNCS tworzy kilkunastoosobową Radę Programową, składająca się z kadry akademickiej, ekspertów i praktyków życia społecznego i gospodarczego z różnych dziedzin. Rada gromadzi się na cyklicznych posiedzeniach w celu merytorycznej oceny programu i efektów procesu edukacyjnego, a następnie przekazuje wnioski zarządowi Instytutu Myśli Schumana. Rada Programowa jest powoływana przez Zarząd Instytutu Myśli Schumana jako organu nadzorczego PUNCS na trzyletnią kadencję. Obecna kadencja Rady rozpoczęła się 13 stycznia 2021 r.

Skład Rady Programowej

prof. Zbigniew Krysiak Przewodniczący Rady Programowej

Zobacz profil

Józef Kupny

Ks. abp. dr
Józef Kupny

Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Zobacz profil

Stanis Gebhardt

Prof. Stanisław Gebhardt
Wiceprzewodniczący Rady Programowej, współpracownik Roberta Schumana

Zobacz profil

Ks. kardynał abp prof. Grzegorz Ryś
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

o Kazimierz Papciak

O. prof. Kazimierz Papciak SSCC
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Dr Marek Oktaba
Dyrektor Zarządzający w PUNCS

Zobacz profil

Marlena Maląg
Była minister Rodziny i Polityki Społecznej

Zobacz profil

Bogdan Biś
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Dr Janusz Michałek
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Prof. Wojciech Gizicki
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

ks Przemysław Król 1

Ks. dr Przemysław Król SCJ
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Bartłomiej Obajtek
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Dr Karol Krajewski
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Dr Dominik Bierecki
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Ks. prof. Jan Bartoszek Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Jarosław Ołowski Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Wojciech Kaczmarczyk Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Krzysiek Księski zdjęcie

Dr Krzysztof Księski Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Marek Kordas

Marek Kordas Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Ludwin

Dr Filip Ludwin Członek Rady Programowej

Zobacz profil

Ryszard Krzyżkowski Prezes Instytutu Myśli Schumana

Zobacz profil

blank-profile-picture-973460_640

imię i nazwisko
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

imię i nazwisko
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

imię i nazwisko
Członek Rady Programowej

Zobacz profil

imię i nazwisko
Członek Rady Programowej

Zobacz profil