prof Stanisław Rosik

Stanisław Rosik

Stanisław Rosik,  stanislaw.rosik@uwr.edu.pl profesor historii związany z Uniwersytetem Wrocławskim, a równocześnie magister teologii. Specjalizuje się w historii powszechnej i Polski epoki średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem chrystianizacji. Wśród wydanych przez niego książek jest „Gdy rodziła się Europa” poświęcona Zjazdowi Gnieźnieńskiemu roku 1000.