REJESTRACJA

Decyzja o udziale w zajęciach Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Roberta Schumana (PUNCS) oznacza udział w zajęciach Szkoły Służby Społecznej i Gospodarczej I Stopnia prowadzonych drogą elektroniczną podczas dwóch semestrów, wykonanie praktycznego projektu realizowanego w 5 osobowych grupach i przedstawionego w ramach egzaminu kończącego zajęcia, a także wniesienie jednorazowej opłaty technicznej (niepodlegającej zwrotowi) wysokości 500 zł na założenie i utrzymanie indywidualnego konta w ramach PUNCS na MS Teams, którą trzeba przelać na konto Fundacji Instytutu Myśli Schumana z tytułem wpłaty:

Darowizna na cele statutowe Fundacji Instytutu Myśli Schumana”,

Nr konta: PKO BP, IV Oddział Warszawa – 91 1020 1042 0000 8202 0350 5203

Dla przelewów zagranicznych  kod BIC (Swift Code)  BPKOPLPW

Wymagane jest ukończenie 18 lat oraz dysponowanie odpowiednimi możliwościami technicznymi uczestniczenia w zajęciach (komputer, kamera, mikrofon, sprawne łącze internetowe). W przypadku potrzeby wsparcia i pomocy technicznej prosimy kontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej. W przyjmowaniu obowiązuje kolejność zgłoszeń, jednak gdy nie nastąpi przyjęcie ze względu na wypełnienie limitu miejsc, to można zdecydować się, aby pozostawić swoje zgłoszenie w bazie danych, i w pierwszej kolejności zostanie ono rozpatrzone przy następnym naborze.

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego działa w strukturach i na podstawie Statutu Fundacji Instytutu Myśli Schumana w ramach prowadzenia pozaszkolnej działalności edukacyjnej.