MISJA I CEL

„Wszyscy jesteśmy z pewnością niedoskonałymi narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia, jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia”
Robert Schuman

Misja Uniwersytetu

Misją Powszechnego Uniwersytetu jest rozwijanie dzieła Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Roberta Schumana w procesie wdrażania nauczania chrześcijańsko-społecznego poprzez powszechną edukację, formowanie Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej, kształtowanie modelu społecznego i gospodarczego oraz angażowanie i integrację wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce, Europie i na świecie.

Cel Uniwersytetu

Celem działalności Uniwersytetu jest wpisywanie się w główną misję Roberta Schumana, która polega na kształtowaniu regulacji, funkcjonowania różnych organizacji i podmiotów społeczno-gospodarczych, umożliwiając redukowanie chaosu i zamętu otaczającego człowieka, aby ułatwiać ludziom budowanie relacji z Bogiem. Taką postawę i model działania jaki realizuje Schuman można nazwać „współczesnym upowszechnianiem i wdrażaniem wartości ewangelicznych”, która może być wzorem i zadaniem dla wszystkich osób obejmując swoim zasięgiem działaczy i liderów społecznych, a także różne podmioty państwowe, kościelne, społeczne i gospodarcze.

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego nie jest uczelnią wyższą i nie działa w oparciu o ustawę o szkolnictwo wyższym. 13 grudnia 2020 roku na podstawie Statutu Fundacji Instytutu Myśli Schumana z dnia 17 maja 2016, zarząd Instytutu, w ramach prowadzenia pozaszkolnej działalności edukacyjnej powołał Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) im. Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Roberta Schumana wraz z działającą w jego strukturach Szkołą Służby Społecznej i Gospodarczej. (Uchwałę z dnia 13 grudnia 2020 w przedmiotowej sprawie podpisał prezes zarządu Instytutu Myśli Schumana Ryszard Krzyżkowski).