Lucjusz Nadbereżny

Lucjusz Nadbereżny lnadberezny@stalowawola.pl     Prezydent miasta Stalowa Wola od roku 2014. Ukończył politologię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie oraz prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działalność samorządową rozpoczął w 2006 roku. jako najmłodszy wówczas w historii Stalowej Woli radny Rady Miejskiej. Jako dyrektor
w wprowadził innowacyjne i modelowe rozwiązania w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Zarządzał również Departamentem Organizacyjno-Prawnym w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi; otrzymał tytuł Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae oraz Samorządowiec Roku 2019.