prof Michał Seweryński

Prof. Michał Seweryński
Profesor nauk prawnych

Profesor nauk prawnych, autor licznych prac naukowych z zakresu prawa pracy. Visiting professor na wielu uniwersytetach zagranicznych. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1990-1996). Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Genewie (2009-2012). Członek Papieskiej Rady ds. Świeckich (1996- 2006). Minister nauki i szkolnictwa wyższego (2005-2007). Współprzewodniczący Rady Naukowej  Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Wicemarszałek Senatu RP (2017-2019). Senator.