Dr Marian Łakomski

dr Marian Łakomski
Filozof, etyk, specjalista ds. uzależnień

Doktor nauk humanistycznych. Przez 23 lata pracował jako nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,  w Studium Doskonalenia kadr Oświatowych w Radomiu oraz w Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu. Wspólnie z małżonką prowadzi NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Jego praca pedagogiczna oraz publikacje koncentrują się wokół wychowania dzieci i młodzieży w abstynencji, sposobów pomagania dzieciom wywodzącym się z rodzin z problemem alkoholowym, przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole.

W roku 2009 wydana  przez wydawnictwo Impuls w Krakowie jego książka „Pomóż uzależnionym”.