dr Antoni Kolek

Antoni Kolek antonikolek@wp.pl     Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej. Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o., of Counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Prowadzi badania naukowe i realizuje działalność dydaktyczną jako adiunkt w Społecznej Akademii Nauk. Inwestor i udziałowiec w wielu przedsiębiorstwach zajmujących się nowymi technologiami. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem i daninami publicznymi. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych i analiz gospodarczych. Jest autorem ponad 100 artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom podatków, ubezpieczeń społecznych, demografii, rynku pracy oraz przedsiębiorczości.