HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Harmonogram i tematy zajęć
SEMESTRLp.DataGodzina zajęćWykładowcaTematy zajęć
semestr letni16 Feb 202110.00-11.30Prof. Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego1. Źródła, fundamenty i ramy myśli chrześcijańsko-społecznej (MCS)
11.45-13.15Ks. Prof. Robert Skrzypczak, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie2. Uwarunkowania i wyzwania w rozwoju i stosowaniu MCS
220 Feb 202110.00-11.30Ojciec Dr Jacek Gniadek, Werbista3. Specyfikacja zasad do weryfikacji zgodności działania organizacji z MCS
11.45-13.15Ks prof. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego4. Model współpracy władzy duchownej i władzy cywilnej w służbie człowiekowi w świetle MCS
36 Mar 202110.00-11.30Ks. Prof. Tadeusz Borutka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie5. Podstawowe zasady i normy życia społecznego w świetle nauczania Kościoła
11.45-13.15Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego6. Charakterystyka głównych koncepcji MCS z perspektywy praktyki
420 Mar 202110.00-11.30Dr Krzysztof Księski, Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana7. Instytucje edukacji i nauki – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
11.45-13.15Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów8. Instytucje państwowe i samorządowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - na przykładzie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej
510 Apr 202110.00-11.30Prof. Tomasz Ochinowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania9. Przedsiębiorstwa biznesowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - Zarządzanie Humanistyczne
11.45-13.15Siostra Barbara Król, Dyrektor DPS Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, ul. Żegańska 3410. Organizacje służby zdrowia, opieki społecznej - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
624 Apr 202110.00-11.30Prof. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki11. Rola prawa w funkcjonowaniu państwa a Myśl Chrześcijańsko-Społeczna
11.45-13.15Redaktor Tomasz Sakiewicz, Redaktor Naczelny tygodnika „Gazeta Polska" oraz dziennika „Gazeta Polska Codziennie"12. Instytucje medialne - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
78 May 202110.00-11.30Dr Stanisław Konarski, Szkoła Główna Handlowa13. Nauczyciele szkolni i akademiccy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.45-13.15Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowa Wola14. Politycy i samorządowcy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
822 May 202110.00-11.30Andrzej Sobczyk, Producent Filmowy z Grupy Rafael15. Twórcy i organizatorzy kultury - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.45-13.15Marek Cupiał, Właściciel Firmy BMC Consulting16. Przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
95 Jun 202110.00-11.30Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn Wykładowca prawa międzynarodowego na wielu uczelniach17. Uczelnie wyższe - wytyczne z MCS dla
formowania paradygmatów, modeli i narzędzi
organizacji
11.45-13.15Marcin Rola, Redaktor Naczelny Telewizji wRealu2418. Pracownicy mediów i ich misja - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania Animatorów Myśli Chrześcijańsko Społecznej w mediach. Stan obecny i kierunki na przyszłość
1019 Jun 202110.00-11.30Dr Marek Oktaba, Dyrektor PUNCS19. Seminarium przeznaczone na prezentację tematów prac kursowych słuchaczy PUNCS
11.45-13.15Dr Marek Oktaba, Dyrektor PUNCS20. Podsumowanie treści wykładanych na semestrze letnim i wprowadzenie do praktyk
semestr zimowy114 Sep 202110.00-11.30Dr Maksymilian Ślusarczyk, Wyższa Szkoła im. Lipińskiego w Kielcach21. Koncepcja Solidaryzmu Społeczno-Ekonomicznego
11.45-13.15Paweł Cybulski, Rzecznik przedsiębiorców, były wiceminister finansów22. Solidarna współpraca przedsiębiorstw na rzecz dobra narodowego
1218 Sep 202110.00-11.30Marek Kordas, Prezes Polskiej Inżynierii S.A.23. Solidaryzm społeczno-gospodarczy w praktyce
11.45-13.15Dr Robert Dygas, Szkoła Główna Handlowa24. Wpływ czynników kulturowych na model gospodarki w wybranych państwach
132 Oct 202110.00-11.30Prof. Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa25. Dominacja Niemiec zagrożeniem dla Europy
12.00-13.30Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski26. Solidaryzm z perspektywy bezpieczeństwa
1416 Oct 202110.00-11.30Dr Maciej Mitera27. Instytucje systemu sprawiedliwości - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.45-13.15Prof. Igor Kosacki, Professor of Physical Sciences
University of Houston-Downtown
Houston, TX
28. Fizyka , jej związki z religią i innymi dziedzinami nauki
1530 Oct 202110.00-11.30Prof. Bartosz Grucza, Szkoła Główna Handlowa29. Społeczna rola Spółek Skarbu Państwa
11.45-13.15Dr Witold Adamczyk, Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana30. W stronę Europy Roberta Schumana - wymagania osobowościowe członków wspólnoty
1613 Nov 202110.00-11.30Dr Janusz Michałek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.31. Instytucje biznesowe - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.45-13.15Alfred Bujara, NSZZ "Solidarność"32. Pojęcia, definicje i zasady solidaryzmu
1727 Nov 202110.00-11.30Ks. prof. Witold Kawecki, UKSW Warszawa33. Świadomość kulturowa Kościoła i w myśli społeczno chrześcijańskiej
11.45-13.15Dr Jacek Rosa, Dyplomata i Ekspert w Dziedzinie Gospodarki Międzynarodowej34. Budowa relacji i dialog z adwersarzami MCS w Europie
1811 Dec 202110.00-11.30Ks. prof. Maciej Hułas, Katolicki Uniwersytet Lubelski35. Koncepcje solidaryzmu społeczno-ekonomicznego
11.45-13.15Prof. Aleksander Stępkowski, Ordo Iuris, Sędzia Sądu Najwyższego36. Nauczanie społeczne Kościoła: jego natura i możliwości aplikacyjne
198 Jan 202110.00-11.30Krzysztof Janowski, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie37. Zarządzanie poprzez wartości
11.45-13.15Prof. Magdalena Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie38. Hipotetyczny model solidaryzmu gospodarczego
2015 Jan 202210.00-11.30Jan Sarnowski, wiceminister finansów39. Model i rola finansów publicznych w
solidaryzmie
11.45-13.15Prof. Tomasz Grosse, Uniwersytet Warszawski40. Mobilizacja społeczna w Unii Europejskiej
Harmonogram i tematy zajęć kursu 2. od X.2021 do VI.2022
SEMESTRLp.DataGodzina zajęćWykładowcaTematy zajęć
semestr zimowy12 Oct 20219.30-11.00Prof. Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa1. Dominacja Niemiec zagrożeniem dla Europy chrześcijańsko-społecznej
11.15-12.45Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski2. Solidaryzm z perspektywy bezpieczeństwa
216 Oct 20219.30-11.00Prof. Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego3. Źródła, fundamenty i ramy myśli chrześcijańsko-społecznej (MCS)
11.15-12.45Dr Marek Oktaba, Instytut Myśli Schumana4. Uwarunkowania i wyzwania w rozwoju i stosowaniu MCS
330 Oct 20219.00-10.00Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego5. Charakterystyka głównych koncepcji MCS z perspektywy praktyki
10.15-11.45Ojciec Dr Jacek Gniadek, Werbista6. Specyfikacja zasad do weryfikacji zgodności działania organizacji z MCS
413 Nov 20219.30-11.00Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego7. Model współpracy władzy duchownej i władzy cywilnej w służbie człowiekowi w świetle MCS
11.15-12.45Ks. prof. Maciej Hułas, Katolicki Uniwersytet Lubelski8. Podstawowe zasady i normy życia społecznego w świetle nauczania Kościoła
527 Nov 20219.30-11.00Dr Marian Łakomski, ekspert ds uzależnień, Katedra PUNCS etyki w ekonomii9. Instytucje wychowawcze - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
11.15-12.45Dr Aleksander Kisil, szkoleniowiec i specjalista od zarządzania10. Kierunki i sposoby budowy społeczeństwa obywatelskiego, które samo się oddolnie organizuje i dba o swoją samowystarczalność lokalną
611 Dec 20219.30-11.00Prof. Tomasz Ochinowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania11. Przedsiębiorstwa biznesowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - Zarządzanie Humanistyczne
11.15-12.45Dr Piotr Kuśmider, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta12. Organizacje służby zdrowia i pomocy społecznej - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
718 Dec 20219.30-11.00Marek Cupiał, Właściciel Firmy BMC Consulting13. Przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.15-12.45Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn Wykładowca prawa międzynarodowego na wielu uczelniach14. Uczelnie wyższe - wytyczne z MCS dla
formowania paradygmatów, modeli i narzędzi
organizacji
88 Jan 20229.30-11.00Dr Stanisław Konarski, Szkoła Główna Handlowa15. Nauczyciele szkolni i akademiccy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.15-12.45Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów16. Instytucje państwowe i samorządowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - na przykładzie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej
915 Jan 20229.30-11.00Prof. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki17. Rola prawa w funkcjonowaniu państwa a Myśl Chrześcijańsko-Społeczna
11.15-12.45Dr Krzysztof Księski, Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana18. Instytucje edukacji i nauki – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
1022 Jan 20229.30-11.00Andrzej Sobczyk, Producent Filmowy z Grupy Rafael19. Twórcy i organizatorzy kultury - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.15-12.45Marcin Rola, Redaktor Naczelny Telewizji wRealu2420. PPracownicy mediów i ich misja - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania Animatorów Myśli Chrześcijańsko Społecznej w mediach. Stan obecny i kierunki na przyszłość
semestr letni1126 Feb 20229.30-11.0021. Koncepcja Solidaryzmu Społeczno-Ekonomicznego
11.15-12.4522. Solidarna współpraca przedsiębiorstw na rzecz dobra narodowego
1212 Mar 20229.30-11.0023. Skuteczność, model i styl działania Animatorów Myśli Chrześcijańsko Społecznej w procesie regulacyjnym
11.15-12.4524. Budowa relacji i dialog z adwersarzami Myśli Chrześcijańsko Społecznej w systemie regulacyjnym
1326 Mar 20229.30-11.0025. Uczelnie wyższe - wytyczne z MCS dla
formowania paradygmatów, modeli i narzędzi
organizacji
11.15-12.4526. Szkoły - wytyczne z MCS dla formowania
paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
149 Apr 20229.30-11.0027. Instytucje państwowe i samorządowe - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.15-12.4528. Rola fizyki i nauk społecznych w rozwoju badań oraz pokojowym wykorzystaniu odkryć naukowych
1530 Apr 20229.30-11.0029. Organizacje służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej-wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi
11.15-12.4530. Przedsiębiorstwa biznesowe-wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
1614 May 20229.30-11.0031.Organizacje sektora kultury-wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.15-12.4532. Instytucje systemu sprawiedliwości - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
1728 May 20229.30-11.0033.Media – wytyczne z MCS dla formowania
paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.15-12.4534. Pojęcia, definicje i zasady solidaryzmu
1811 Jun 20229.30-11.0035. Koncepcje solidaryzmu społeczno-ekonomicznego
11.15-12.4536. Hipotetyczny model solidaryzmu gospodarczego
1918 Jun 20229.30-11.0037. Edukacja kadr instytucji regulacyjnych w zakresie Myśli Chrześcijańsko Społecznej
11.15-12.4538. Model relacji społecznych i gospodarczych w solidaryzmie
2025 Jun 20229.30-11.0039. Model i rola finansów publicznych w
solidaryzmie
11.15-12.4540. Rola i zadania banku centralnego i instytucji rynku finansowego w solidaryzmie