HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Harmonogram i tematy zajęć
SEMESTRLp.DataGodzina zajęćWykładowcaTematy zajęć
semestr letni16 Feb 202110.00-11.30Prof. Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego1. Źródła, fundamenty i ramy myśli chrześcijańsko-społecznej (MCS)
11.45-13.15Ks. Prof. Robert Skrzypczak, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie2. Uwarunkowania i wyzwania w rozwoju i stosowaniu MCS
220 Feb 202110.00-11.30Ojciec Dr Jacek Gniadek, Werbista3. Specyfikacja zasad do weryfikacji zgodności działania organizacji z MCS
11.45-13.15Ks prof. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego4. Model współpracy władzy duchownej i władzy cywilnej w służbie człowiekowi w świetle MCS
36 Mar 202110.00-11.30Ks. Prof. Tadeusz Borutka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie5. Podstawowe zasady i normy życia społecznego w świetle nauczania Kościoła
11.45-13.15Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego6. Charakterystyka głównych koncepcji MCS z perspektywy praktyki
420 Mar 202110.00-11.30Dr Krzysztof Księski, Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana7. Instytucje edukacji i nauki – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
11.45-13.15Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów8. Instytucje państwowe i samorządowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - na przykładzie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej
510 Apr 202110.00-11.30Prof. Tomasz Ochinowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania9. Przedsiębiorstwa biznesowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - Zarządzanie Humanistyczne
11.45-13.15Siostra Barbara Król, Dyrektor DPS Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, ul. Żegańska 3410. Organizacje służby zdrowia, opieki społecznej - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
624 Apr 202110.00-11.30Prof. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki11. Rola prawa w funkcjonowaniu państwa a Myśl Chrześcijańsko-Społeczna
11.45-13.15Redaktor Tomasz Sakiewicz, Redaktor Naczelny tygodnika „Gazeta Polska" oraz dziennika „Gazeta Polska Codziennie"12. Instytucje medialne - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
78 May 202110.00-11.30Dr Stanisław Konarski, Szkoła Główna Handlowa13. Nauczyciele szkolni i akademiccy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.45-13.15Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowa Wola14. Politycy i samorządowcy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
822 May 202110.00-11.30Andrzej Sobczyk, Producent Filmowy z Grupy Rafael15. Twórcy i organizatorzy kultury - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.45-13.15Marek Cupiał, Właściciel Firmy BMC Consulting16. Przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
95 Jun 202110.00-11.30Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn Wykładowca prawa międzynarodowego na wielu uczelniach17. Uczelnie wyższe - wytyczne z MCS dla
formowania paradygmatów, modeli i narzędzi
organizacji
11.45-13.1518.
1019 Jun 202110.00-11.30Dr Marek Oktaba, Dyrektor PUNCS19. Seminarium przeznaczone na prezentację tematów prac kursowych słuchaczy PUNCS
11.45-13.15Dr Marek Oktaba, Dyrektor PUNCS20. Podsumowanie treści wykładanych na semestrze letnim i wprowadzenie do praktyk
semestr zimowy114 Sep 202110.00-11.30Dr Maksymilian Ślusarczyk, Wyższa Szkoła im. Lipińskiego w Kielcach21. Koncepcja Solidaryzmu Społeczno-Ekonomicznego
11.45-13.15Paweł Cybulski, Rzecznik przedsiębiorców, były wiceminister finansów22. Solidarna współpraca przedsiębiorstw na rzecz dobra narodowego
1218 Sep 202110.00-11.30Marek Kordas, Prezes Polskiej Inżynierii S.A.23. Solidaryzm społeczno-gospodarczy w praktyce
11.45-13.15Dr Robert Dygas, Szkoła Główna Handlowa24. Wpływ czynników kulturowych na model gospodarki w wybranych państwach
132 Oct 202110.00-11.30Prof. Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa25. Dominacja Niemiec zagrożeniem dla Europy
12.00-13.30Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski26. Solidaryzm z perspektywy bezpieczeństwa
1416 Oct 202110.00-11.30Dr Maciej Mitera, Krajowa Rada Sądownictwa27. Instytucje systemu sprawiedliwości - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.45-13.15Prof. Igor Kosacki, Professor of Physical Sciences
University of Houston-Downtown
Houston, TX
28. Fizyka , jej związki z religią i innymi dziedzinami nauki
1530 Oct 202110.00-11.30Prof. Bartosz Grucza, Szkoła Główna Handlowa29. Społeczna rola Spółek Skarbu Państwa
11.45-13.15Dr Witold Adamczyk, Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana30. W stronę Europy Roberta Schumana - wymagania osobowościowe członków wspólnoty
1613 Nov 202110.00-11.30Dr Janusz Michałek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.31. Instytucje biznesowe - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.45-13.15Alfred Bujara, NSZZ "Solidarność"32. Pojęcia, definicje i zasady solidaryzmu
1727 Nov 202110.00-11.30Ks. prof. Witold Kawecki, UKSW Warszawa33. Świadomość kulturowa Kościoła i w myśli społeczno chrześcijańskiej
11.45-13.15Dr Jacek Rosa, Dyplomata i Ekspert w Dziedzinie Gospodarki Międzynarodowej34. Budowa relacji i dialog z adwersarzami MCS w Europie
1811 Dec 202110.00-11.30Ks. prof. Maciej Hułas, Katolicki Uniwersytet Lubelski35. Koncepcje solidaryzmu społeczno-ekonomicznego
11.45-13.15Prof. Aleksander Stępkowski, Sędzia Sądu Najwyższego36. Nauczanie społeczne Kościoła: jego natura i możliwości aplikacyjne
198 Jan 202110.00-11.30Krzysztof Janowski, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie37. Zarządzanie poprzez wartości
11.45-13.15Prof. Magdalena Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie38. Innowacyjność jako narzędzie solidaryzmu gospodarczego
2015 Jan 202210.00-11.30Paweł Cybulski, były wiceminister finansów39. Model i rola finansów publicznych w
solidaryzmie
11.45-13.15Prof. Tomasz Grosse, Uniwersytet Warszawski40. Mobilizacja społeczna w Unii Europejskiej
Harmonogram i tematy zajęć kursu 2. od X.2021 do VI.2022
SEMESTRLp.DataGodzina zajęćWykładowcaTematy zajęć
semestr zimowy12 Oct 20219.30-11.00Prof. Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa1. Dominacja Niemiec zagrożeniem dla Europy chrześcijańsko-społecznej
11.15-12.45Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski2. Solidaryzm z perspektywy bezpieczeństwa
216 Oct 20219.30-11.00Prof. Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego3. Źródła, fundamenty i ramy myśli chrześcijańsko-społecznej (MCS)
11.15-12.45Dr Marek Oktaba, Instytut Myśli Schumana4. Uwarunkowania i wyzwania w rozwoju i stosowaniu MCS
330 Oct 20219.00-10.00Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego5. Charakterystyka głównych koncepcji MCS z perspektywy praktyki
10.15-11.45Ojciec Dr Jacek Gniadek, Werbista6. Specyfikacja zasad do weryfikacji zgodności działania organizacji z MCS
413 Nov 20219.30-11.00Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego7. Model współpracy władzy duchownej i władzy cywilnej w służbie człowiekowi w świetle MCS
11.15-12.45Ks. prof. Maciej Hułas, Katolicki Uniwersytet Lubelski8. Podstawowe zasady i normy życia społecznego w świetle nauczania Kościoła
527 Nov 20219.30-11.00Dr Marian Łakomski, ekspert ds uzależnień, Katedra PUNCS etyki w ekonomii9. Instytucje wychowawcze - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
11.15-12.45Dr Aleksander Kisil, szkoleniowiec i specjalista od zarządzania10. Kierunki i sposoby budowy społeczeństwa obywatelskiego, które samo się oddolnie organizuje i dba o swoją samowystarczalność lokalną
611 Dec 20219.30-11.00Prof. Tomasz Ochinowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania11. Przedsiębiorstwa biznesowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - Zarządzanie Humanistyczne
11.15-12.45Dr Piotr Kuśmider, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta12. Organizacje służby zdrowia i pomocy społecznej - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
718 Dec 20219.30-11.00Małgorzta Klimczyk, właścicielka firmy Perła Szkolenia i Coaching Consulting13. Przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.15-12.45Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn Wykładowca prawa międzynarodowego na wielu uczelniach14. Uczelnie wyższe - wytyczne z MCS dla
formowania paradygmatów, modeli i narzędzi
organizacji
88 Jan 20229.30-11.00Dr Stanisław Konarski, Szkoła Główna Handlowa15. Nauczyciele szkolni i akademiccy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.15-12.45Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów16. Instytucje państwowe i samorządowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - na przykładzie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej
915 Jan 20229.30-11.00Prof. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki17. Rola prawa w funkcjonowaniu państwa a Myśl Chrześcijańsko-Społeczna
11.15-12.45Dr Krzysztof Księski, Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana18. Instytucje edukacji i nauki – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
1022 Jan 20229.30-11.00Andrzej Sobczyk, Producent Filmowy z Grupy Rafael19. Twórcy i organizatorzy kultury - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.15-12.4520.
semestr letni1126 Feb 20229.30-11.00Ks. Dr Przemysław Król SCJ, duszpasterstwo "Talent"21. Liderzy biznesy w solidaryzmie społeczno-gospodarczym
11.15-12.45Aneta Montano, Gooday sp. z o.o.22. Jak Servant Leader uzdrawia zespoły?
1212 Mar 20229.30-11.00Prof. Tomasz Ochinowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania23. Personalizm myśli chrześcijańsko społecznej jako źródło dobrych praktyk w działalności biznesowej i administracji publicznej
11.15-12.45Dr Henryk Jarosiewicz, Uniwersytet Wrocławski24. "Osoba i czyn" Wojtyły jako źródło wskazań na rzecz działania i budowania wspólnoty
1326 Mar 20229.30-11.00Przemysław Lach, Centrum Innowacyjności i Społecznej Ekonomii25. Wzmocnienie działalności podmiotów społecznych i gospodarczych
przez dofinansowanie projektów z funduszy unijnych-szanse i zagrożenia
11.15-12.45dr Mariusz Sulkowski, UKSW Warszawa26. Solidarność i pomocniczość jako zasady katolickiej nauki społecznej
149 Apr 20229.30-11.00Ks. prof. Witold Kawecki, UKSW Warszawa27. Świadomość kulturowa Kościoła i w myśli społeczno chrześcijańskiej
11.15-12.45Dr Witold Adamczyk, Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana28. Robert Schuman w czasach przełomu po II wojnie światowej a dzisiejsze czasy przełomu
1530 Apr 20229.30-11.00Marcin Stroński, NSZZ "Solidarność"29. Bezpieczeństwo klientów detalicznych w świecie finansów
11.15-12.45Prof. Tomasz Grosse, Uniwersytet Warszawski30. Wyzwania geopolityczne dla Europy Środkowej w kontekście wojny ukraińskiej
1614 May 20229.30-11.00Dr Janusz Michałek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.31. Instytucje biznesowe - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.15-12.45Paweł Cybulski, Rzecznik przedsiębiorców, były wiceminister finansów32. Solidarna współpraca przedsiębiorstw na rzecz dobra narodowego
1728 May 20229.30-11.00Dr Robert Dygas, Szkoła Główna Handlowa33. Wpływ czynników kulturowych na model gospodarki w wybranych państwach
11.15-12.45Marek Kordas, Prezes Polskiej Inżynierii S.A.34. Solidaryzm społeczno-gospodarczy w praktyce
1811 Jun 20229.30-11.00Dr Maksymilian Ślusarczyk, Wyższa Szkoła im. Lipińskiego w Kielcach35. Koncepcje solidaryzmu społeczno-ekonomicznego
11.15-12.45Krzysztof Janowski, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie36. Zarządzanie poprzez wartości
1918 Jun 20229.30-11.00Dr Antoni Kolek, Społeczna Akademia Nauk37. Społeczna Nauka Kościoła w dzisiejszej polityce społecznej
11.15-12.45Dr Monika Markiewicz, pedagog, Norwegia38. Propozycja wspólnego modelu wychowawczego i postawy nauczyciela w oparciu o myśl chrześcijańsko-społeczną
2025 Jun 20229.30-11.00Prof. Bartosz Grucza, Szkoła Główna Handlowa39. Społeczna rola Spółek Skarbu Państwa
11.15-12.45Dr Jacek Rosa, Dyplomata i Ekspert w Dziedzinie Gospodarki Międzynarodowej40. Budowa relacji i dialog z adwersarzami MCS w Europie