HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Harmonogram i tematy zajęć
SEMESTRLp.DataGodzina zajęćWykładowcaTematy zajęć
semestr letni16 Feb 202110.00-11.30Prof. Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego1. Źródła, fundamenty i ramy myśli chrześcijańsko-społecznej (MCS)
11.45-13.15Ks. Prof. Robert Skrzypczak, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie2. Uwarunkowania i wyzwania w rozwoju i stosowaniu MCS
220 Feb 202110.00-11.30Ojciec Dr Jacek Gniadek, Werbista3. Specyfikacja zasad do weryfikacji zgodności działania organizacji z MCS
11.45-13.15Ks prof. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego4. Model współpracy władzy duchownej i władzy cywilnej w służbie człowiekowi w świetle MCS
36 Mar 202110.00-11.30Ks. Prof. Tadeusz Borutka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie5. Podstawowe zasady i normy życia społecznego w świetle nauczania Kościoła
11.45-13.15Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego6. Charakterystyka głównych koncepcji MCS z perspektywy praktyki
420 Mar 202110.00-11.30Dr Krzysztof Księski, Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana7. Instytucje edukacji i nauki – kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
11.45-13.15Jan Sarnowski, Wiceminister Finansów8. Instytucje państwowe i samorządowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS - na przykładzie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej
510 Apr 202110.00-11.309. Przedsiębiorstwa biznesowe - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
11.45-13.1510. Organizacje służby zdrowia, opieki społecznej - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
624 Apr 202110.00-11.30Prof. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki11. Rola prawa w funkcjonowaniu państwa a Myśl Chrześcijańsko-Społeczna
11.45-13.15TS12. Instytucje medialne - kierunki dostosowywania funkcji, charakteru i modeli organizacji do MCS
78 May 202110.00-11.30Dr Stanisław Konarski13. Nauczyciele szkolni i akademiccy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.45-13.1514. Politycy i samorządowcy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
822 May 202110.00-11.3015. Pracownicy służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.45-13.15Marek Cupiał, Właściciel Firmy BMC Consulting16. Przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
95 Jun 202110.00-11.30ASRAF17. Twórcy i organizatorzy kultury - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.45-13.15KZ18. Prawnicy - formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
1019 Jun 202110.00-11.3019. Pracownicy mediów – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS
11.45-13.15KR20. Analiza istniejących regulacji pod kątem spełniania zasad MCS
semestr zimowy114 Sep 202110.00-11.3021. Dostosowanie jakości procesu regulacyjnego do zasad MCS
11.45-13.1522. Edukacja kadr instytucji regulacyjnych w zakresie MCS
1218 Sep 202110.00-11.3023. Skuteczność, model i styl działania animatorów MCS w procesie regulacyjnym
11.45-13.1524. Budowa relacji i dialog z adwersarzami MCS w systemie regulacyjnym
132 Oct 202110.00-11.3025. Uczelnie wyższe - wytyczne z MCS dla
formowania paradygmatów, modeli i narzędzi
organizacji
11.45-13.1526. Szkoły - wytyczne z MCS dla formowania
paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
1416 Oct 202110.00-11.30JS27. Instytucje państwowe i samorządowe - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.45-13.15Prof. Igor Kosacki, Professor of Physical Sciences
University of Houston-Downtown
Houston, TX
28. Rola fizyki i nauk społecznych w rozwoju badań oraz pokojowym wykorzystaniu odkryć naukowych
1530 Oct 202110.00-11.3029. Organizacje służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej-wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi
11.45-13.1530. Przedsiębiorstwa biznesowe-wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
1613 Nov 202110.00-11.3031.Organizacje sektora kultury-wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.45-13.15RS32. Instytucje systemu sprawiedliwości - wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
1727 Nov 202110.00-11.3033.Media – wytyczne z MCS dla formowania
paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji
11.45-13.1534. Pojęcia, definicje i zasady solidaryzmu
1811 Dec 202110.00-11.3035. Koncepcje solidaryzmu społeczno-ekonomicznego
11.45-13.1536. Hipotetyczny model solidaryzmu gospodarczego
198 Jan 202110.00-11.3037. Solidarna współpraca przedsiębiorstw na rzecz dobra narodowego
11.45-13.1538. Model relacji społecznych i gospodarczych w solidaryzmie
2015 Jan 202210.00-11.30JS39. Model i rola finansów publicznych w
solidaryzmie
11.45-13.1540. Rola i zadania banku centralnego i instytucji rynku finansowego w solidaryzmie