Marcin Stroński

Marcin Stroński   Przewodniczący Krajowej Sekcji Bankowców oraz sekretarz Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Prezes Fundacji Pracowników Bankowości i Finansów im. Stanisława Grabskiego. Członek Rady Dzielnicy i Rady Seniorów w Mysłowicach, publicysta lokalnego tygodnika „Co Tydzień”. Dwukrotny laureat nagrody „Etyka w Finansach i Bankowości” Komisji Etyki Bankowej, autor artykułów o tematyce bankowej. Zwolennik etycznej bankowości opartej o zasady katolickiej nauki społecznej. Absolwent rocznego kursu dla liderów organizacji pozarządowych Liga NGO`s. Absolwent: nauk politycznych, Uniwersytet Jagielloński, zarządzania zasobami ludzkimi (GWSH w Katowicach), zarządzania przedsiębiorstwem bankowym (Gallus w Katowicach), automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych , Akademia Górniczo-Hutnicza. Pracownik banku BNP, obecnie w dziale operacji. Tata trójki dzieci.