ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

ks. Piotr Mazurkiewicz
Kapłan archidiecezji warszawskiej

Ks. Piotr Mazurkiewicz – kapłan archidiecezji warszawskiej, profesor katolickiej nauki społecznej i nauk o polityce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.