Marek Sowa

Marek Sowa   Działalność gospodarcza od 1992 roku (handel, usługi, edukacja) okresowo łączona z pracą na etacie (ostatnia – instruktor terapii zajęciowej). Z żoną prowadzi Poradnię Rodzinną przy Parafii MB Królowej Polski w Lublinie. W latach 1979-84 lokalny działacz opozycji demokratycznej – m. in. ROPCiO; organizator grup samokształceniowych (o profilu patriotycznym i katolickiej nauki społecznej); internowany; Krzyż Wolności i Solidarności. Od 2005 r. w Neokatechumenacie.