Alfred Bujara

Alfred Bujara   a.bujara@poczta.fm   działacz związkowy i samorządowiec, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. To on jest głównym architektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. W 2007 r. wywalczył zamykanie sklepów w święta, w 2018 udało mu się w tej materii zrobić jeszcze więcej. W związkach zawodowych aktywny od 20. roku życia, prześladowany w stanie wojennym 1982. Radny Tarnowskich Gór. Wiceprzewodniczący UNI Europa Commerce – europejskiej organizacji, zrzeszającej organizacje związkowe z całego kontynentu.