dr Maksymilian Ślusarczyk

Maksymilian Ślusarczyk      – doktor nauk prawnych, radca prawny, autor i współautor publikacji z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej, publicznego prawa gospodarczego, prawa bankowego, prawa zamówień publicznych, a także współautor komentarza dotyczącego ustawy Prawo o prokuraturze wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck. Prowadzi zajęcia dla studentów prawa i administracji oraz uczestników studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, a także szkolenia z zakresu prawa dla instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.