Henryk Jarosiewicz

Henryk Jarosiewicz   Doktor psychologii, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskie-go. Prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie Pa-pieskim Jana Pawła II w Krakowie i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Z żoną prowadzą firmę szkoleniową Kapitał Kariery Sp. z o.o., która dostarcza narzędzi komputerowych do diagnozy kompetencji zawodowych oraz charakteru, a także szkoli doradców zawodowych w organizacjach szkolnych i produkcyjnych.