ETYKI W GOSPODARCE

dr Marek Oktaba
Kierownik Katedry Etyki w Gospodarce. Architekt, teolog i działacz społeczny

✉ marek.oktaba@puncs.pl
📞 501 147 924

dr Stanisław Konarski
Ekonomista i pedagog, specjalista ds. systemów wyzwalających motywację

✉ skonar@sgh.waw.pl
📞 601 958 324

dr Marian Łakomski
Filozof, etyk, pedagog, specjalista ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy

dr Aleksander Kisil
Cybernetyk, psycholog, specjalista ds. zarządzania, przywództwa, CSR i ekonomii pracy

✉ askalek@interia.pl
📞 501 341 539

Tadeusz Bryk biogram PUNCS

dr Tadeusz Bryk
Prawnik, specjalista ds bezpieczeństwa oraz wychowania patriotycznego

✉ tadeusz_bryk@wp.pl
📞 509 206 586

imię i nazwisko
specjalność

✉ imie.nazwisko@PUNCS.pl
📞 123 456 789

Zakres działalności Katedry

Katedra etyki życia gospodarczego zajmuje się następuącymi zagadnieniami:

  1. Procesem gospodarczym, a w tym podmiotami uprawnień i obowiązków w gospodarce, a także potrzebami i granicami wpływu państwa na życie gospodarcze
  2. Etyką posiadania, a w tym reformą i upowszechnianiem własności prywatnej oraz innych form własności, a także obowiązkami ciążącymi na własności
  3. Pracą, a w tym wyzwoleniem pracy, warunkami dobrej pracy, ochroną humanistycznych wartości pracy, kulturą pracy, słusznym wynagrodzeniem
  4. Sprawiedliwością w stosunkach wymiennych, a w tym słuszną ceną, równoprawnością w handlu, etyką handlowca, pieniądzem, kredytem i lichwą
  5. Sprawiedliwym podziałem dochodu społecznego, a w tym mechanizmami tego podziału, redystrybucją i polityką podatkową,  subwencjonowaniem produktów pierwszej potrzeby
  6. Oszczędzaniem i konsumpcją, a w tym mechanizmami forsującymi konsumpcję dóbr o pozornej użyteczności oraz warunkami budowy kultury zrównoważonej konsumpcji
  7.  Etyką międzynarodowych stosunków gospodarczych, a w tym warunkami handlu międzynarodowego, neokolonializmem, zadłużeniem międzynarodowym, pomocą rozwojową
  8. Ekologicznym wymiarem rozwoju gospodarczego, a w tym ochroną naturalnego środowiska człowieka oraz budowaniem kultury zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego