Przemysław Lach

Przemysław Lach   cise@interia.eu      absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, niezależny ekspert ds. funduszy UE Centrum im. Adama Smitha  w Warszawie. Wielokrotny stypendysta w USA, Wlk. Brytanii, Hiszpanii i Niemczech stypendiów dla liderów przemian wolnorynkowych i demokratycznych z Europy Środkowo-Wschodniej. Wykładowca i współpracownik katolickiego Villa Maria College of Buffalo, NY, USA (1995-2005), wieloletni wykładowca  Studiów Podyplomowych z Zasad wykorzystania funduszy unijnych na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (2005-2016). Trener i szkoleniowiec w zakresie pozyskiwania i zarządzania projektami wspófinansowanymi ze środków UE. Pomysłodawca, twórca i realizator ponad 200 projektów współfinasowanych przez UE. Prowadzi badania w zakresie: fundusze unijne, organizacje społeczne i gospodarcze, samorządność, obieg pieniądza w różnych systemach samorządowych, relacje przedsiębiorcy-urzędnicy, polityka proeksportowa, współpraca międzynarodowa. Udział w publikacjach m.in.: „Start w biznesie”- opracowanie  wyd. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Toruń oraz „Dotacja i co dalej?”- współautor podręcznika dla przedsiębiorców i samorządowców, wyd. TWIGGER Warszawa.