prof Arkady Rzegocki

Arkady Rzegocki

Arkady Rzegocki    Szef Służby Zagranicznej RP, poprzednio ambasador w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były prodziekan ds. międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 1992 członek i honorowy prezes Klubu Jagiellońskiego, założyciel i redaktor naczelny pisma „Pressje” w latach 2002-2011. W latach 2014–2016 radny Miasta Krakowa.