prof. Bartosz Grucza

dr hab. Bartosz Grucza       bgrucz@sgh.waw.pl   Pracownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. W latach 2013-2016 kanclerz Szkoły Głównej Handlowej, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Menedżer, od wielu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym​.