s. Barbara Król

s. Barbara Król       s.barbara.frm@gmail.com  Wstąpiła do do Zgromadzenia Sióstr Franciszka-nek Rodziny Maryi w 1986 roku. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, ul. Żegańska 34. Przełożona Prowincjalna Prowincji Niepokalanej – Warszaws-kiej. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: pielęgniarstwo społeczne.