WŁADZE

Prof. Zbigniew Krysiak Przewodniczący Rady Programowej

Jest profesorem finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i autorem ponad 140 publikacji oraz ponad 100 recenzji naukowych. Jest profesorem wizytującym na uczelniach w USA i Indiach.

✉ Zbigniew.Krysiak@PUNCS.pl
📞 796 140 400

Dr Marek Oktaba
Dyrektor Zarządzający

Architekt, teolog i działacz społeczny, zajmujący się m.in. pomocą bezdomnym, w ramach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, oraz akcją adopcji serca w Afryce. Uczeń nestora katolickiej nauki społecznej ks. prof. Józefa Majki. Specjalizuje się w etyce życia gospodarczego i teorii ładu przestrzennego.

✉ Marek.Oktaba@PUNCS.pl
📞 501 147 924

Ryszard Krzyżkowski
Prezes w Instytucie Myśli Schumana

Instytut Myśli Schumana jest Organem Nadzorczym PUNCS.

✉ Ryszard.Krzyzkowski@PUNCS.pl
📞 570 990 686