dr Maciej Mitera

Maciej Mitera     vkarny@wp.pl – dr nauk prawnych, sędzia, w latach 2018–2021 członek prezydium i rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. Urodzony w roku 1973 w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pracę doktorską składał na Uniwersytecie Białostockim. W 2003 r. powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego. Orzekał m.in. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. W 2016 przeszedł do pracy w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Uchwałą Sejmu RP z 6 marca 2018 r. wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych. Uczestnik licznych staży i konferencji międzynarodowych. W latach 2012–2013 prezes klubu sportowego Tarnovia Tarnów.