Zjazd studentów

I Zjazd Studentów PUNCS odbywa się w Radomiu w dniach 2-3.10.2021

PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA

18.00 – 19.00 Kolacja

19.00 Spotkanie Słuchaczy PUNCS – budowanie wspólnoty

SOBOTA, 2 PAŹDZIERNIKA

7.00 – 8.00      Śniadanie

8.00 – 9.30      Spotkania zespołów projektowych Słuchaczy PUNCS

10.00 – 11.30  Inauguracja roku akademickiego EUST i PUNCS

11.30 – 12.00  Poczęstunek – budowanie relacji

12.00 – 13.30  Wykład w ramach programu PUNCS

13.45 – 14.45  Przerwa obiadowa

15.00 – 15.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji przerwania pandemii zabijania nienarodzonych dzieci

15.30 – 16.10 Występ „Kapeli znad Baryczy” z Odolanowa

16.10  – 19.00 I Blok Paneli

16.10 – 17.00  Model przedsiębiorcy jako wdrożeniowca zasad i norm chrześcijańskich do życia społecznego;

Przewodniczący panelu: dr Marcin Czarnacki,

17.10 – 18.00  Rola i zadania Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) w mądrej i odpowiedzialnej transformacji energetycznej – uruchomienie specjalizacji AMCS w ramach PUNCS;

Przewodnicząca panelu: dr Edyta Witka-Jeżewska

18.10 – 19.00 Wyzwania dla Polonii w rozwoju polskiej gospodarki – utworzenie Forum Polonii Gospodarczej

Przewodniczący panelu: dr Witaliusz Nadaszkiewicz (Ukraina) , inż. Piotr Winiarski (Austria)

16.10 – 19.00 II Blok Paneli 

16.10 – 17.00   Budowanie Wspólnoty Narodów Europy –Paneuropejski Ruch Europa Schumana

Przewodniczący panelu: Grzegorz Zamorowski

17.10 – 18.00 Wychowanie ku wolności oraz odpowiedzialności – formowanie młodzieży Schumana

Przewodnicząca panelu: dr Magdalena Bobro

18.10 – 19.00   Społeczny wymiar niesprawności a budowanie Wspólnot Serca

Przewodnicząca panelu: Janina Reich-Delebis

20.00 – 22.00  Spotkanie wieczorne

NIEDZIELA, 3 PAŹDZIERNIKA

7.00 – 8.00       Śniadanie

8.00 – 9.30       Spotkania zespołów projektowych Słuchaczy PUNCS

10.00 – 11.00  Msza święta i poświęcenie sztandaru EUST im. Sługi Bożego Roberta Schumana

11.30 – 12.30   Uroczystość otwarcia oddziału Instytutu Myśli Schumana w Radomiu, Berlinie i Rzeszowie oraz dyskusja na temat tworzenia podobnych oddziałów w innych miejscach w Polsce:

Jak otworzyć oddział Instytutu Myśli Schumana w mojej miejscowości?

12.30 – 13.00    Występ „Kapeli znad Baryczy” z Odolanowa

13.00 – 14.50    Spotkanie okolicznościowe

15.00 – 15.30  Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji przerwania pandemii zabijania nienarodzonych dzieci

Miejscem zjazdu będzie Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana, ul. Wodna 13/21, 26- 600 Radom

Rejestracja