20 marca 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się druga Debata Europejska. Tym razem będziemy dyskutować o tym: “Is the European Union based on solidarity or on a fierce economic competition between nation states?” czyli “Czy Unia Europejska opiera się na solidarności, czy na dzikiej konkurencji gospodarczej między państwami narodowymi?

Już w tą sobotę, 6 marca, o godz. 10:00 zapraszamy na 3 sesję zajęć na Powszechnym Uniwersytecie. Odbędą się kolejne dwa wykłady: “5. Tworzenie i systematyzacja norm i metryk wynikających z MCS dla poszczególnych obszarów społecznych” – wykład poprowadzi ks. prof. Tadeusz Borutka, oraz “6. Model współpracy władzy duchownej i władzy cywilnej w służbie człowiekowi w świetle MCS” – wykład przedstawi prof. Jan Żaryn. Przypominamy, że zapisy na zajęcia trwają jeszcze do końca marca.

🔴 Zapraszamy na transmisję Debaty o Powrocie do Europy Schumana w sobotę 20 lutego 2021 od godziny 16 do 20.
🔴 Zapraszamy na inauguracje roku akademickiego 2021 oraz 2 pierwsze wykłady na Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, 06 lutego 2021 r. godz. 9:00

Patronat Honorowy nad

Powszechnym Uniwersytetem
Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego

objęli:

men_2
MF A1

Wywiad prof. Zbigniewa Krysiaka dla TV Radom dotyczący genezy, misji, celu oraz metod kształcenia i potencjalnych Słuchaczy Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko Społecznego:

Marek Cupiał, jeden z wykładowców PUNCS, ekspert w dziedzinie formowania organizacji, wdrażania procesów zmian w przedsiębiorstwach, opowiada o szczegółach edukacji na Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.

Dołącz do PUNCS i twórz Bożą rzeczywistość! Portal Opoka zachęca wszystkich chętnych ludzi a w szczególności chrześcijan i katolików do zapisywania się na Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko Społecznego celem formowania Animatorów Myśli Chrześcijańsko Społecznej (AMCS) w praktyce życia społecznego i gospodarczego:

Kto może być słuchaczem?

Słuchaczami Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, dla których jest ważne stosowanie i wdrażanie do życia społecznego uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Do uczestniczenia w zajęciach Powszechnego Uniwersytetu zaproszeni są zatem wszyscy ludzie dobrej woli niezależnie od ich statusu zawodowego, wieku czy wyznania religijnego. Program jest adresowany także do osób pracujących w różnych organizacjach, przedsiębiorstwach, uczelniach wyższych, szkołach średnich, instytucjach państwowych i samorządowych, podmiotach naukowo-badawczo-rozwojowych, organizacjach służby zdrowia, opieki medycznej i pomocy społecznej, przedsiębiorstwach biznesowych, organizacjach sektora kultury, instytucjach systemu sprawiedliwości, mediów, a także związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji.

Kandydatami na Słuchaczy Powszechnego Uniwersytetu mogą być: politycy i samorządowcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia i opieki medycznej, przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw, twórcy i organizatorzy kultury, prawnicy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, dziennikarze oraz członkowie i działacze związków zawodowych jak np. NSZZ Solidarność.

Program Powszechnego Uniwersytetu porusza zagadnienia myśli chrześcijańsko-społecznej z różnych dziedzin życia społecznego i ma charakter praktyczny na poziomie ogólnym i interdyscyplinarnym. Takie podejście jest uzasadnione tym, że zastosowania nauki chrześcijańsko-społecznej mają charakter uniwersalny i wymagają podejścia kontekstowego w logice tzw. „naczyń połączonych”.

Poruszane tematy w ramach Powszechnego Uniwersytetu wykazują podobieństwo mimo, że dotyczą różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Można by przyrównać nauczanie chrześcijańsko-społecznej do nauki anatomii człowieka przez lekarzy. Mimo, że mamy do czynienia z różnymi organizmami społecznymi to ich anatomia i funkcjonowanie z perspektywy myśli chrześcijańsko-społecznej jest bardzo podobna.

Ważnym celem Powszechnego Uniwersytetu jest formowanie Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (MCS), którzy mają stawać się niejako „lekarzami” w kształtowaniu kondycji i zdrowia różnych podmiotów społecznych, niezależnie od ich obszaru działania. Takie podejście i myślenie jest zalecane kandydatom na Słuchaczy Powszechnego Uniwersytetu przy podejmowaniu decyzji o podjęciu edukacji na PUNCS. W związku z tym sugerujemy nie traktować interdyscyplinarnej tematyki i nazewnictwa prezentowanych w programie Powszechnego Uniwersytetu jako czynników nie pasujących do obecnego profilu zawodowego danego kandydata, gdyż skuteczne stosowanie Myśli Chrześcijańsko-Społecznej jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się podejście holistyczne i kompleksowe, podobne do tego jakie stosuje lekarz wobec organizmu pacjenta w procesie jego leczenia.