Aktualności

W sobotę 18 maja 2024 zapraszamy na dziesiątą sesję zajęć kolejnej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS). O godz. 10:00 prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawi wykład na temat „Parlament Europejski w systemie politycznym Unii Europejskiej”, a o 11:45 prof. Małgorzata Suświłło z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozpocznie zajęcia o tytule: „Jak w skali społecznej promować solidarność, odpowiedzialność i patriotyzm? Rady pedagoga dla członków Parlamentu Europejskiego”. Tematyka zajęć nawiązuje do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, co w szczególny sposób jest zaakcentowane tym, że nasz założyciel, prof. Zbigniew Krysiak, sam startuje w tych wyborach, z okręgu lubelskiego. Musimy w Europie przywracać idee Roberta Schumana, odchodząc od tendencji centralizacyjnych inspirowanych neo-marksizmem. Co w skali kontynentu stanowi dla nas główne wyzwania, a także jak im sprostać, o tym będziemy dyskutować podczas naszych zajęć. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, mogących się dołączyć do spotkania na Ms Teams za pomocą linku https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3tqhLGpdctZiY3UfF8NDBykWUAkIGUPjbMDXTjlufo81%40thread.tacv2/1715756480216?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%222ec64c58-8416-4b94-92a8-8df3f39dce6e%22%7d

Prowadzimy kolejną edycję Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS) trwającą od stycznia do grudnia 2024. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się poprzez formularz rejestracyjny w zakładce „Rejestracja”. Wchodzi w grę, by z pewnym spóźnieniem uczestniczyć w części zajęć roku 2024, po czym to kontynuować w roku 2025.

Zachęcamy do odsłuchania wypowiedzi prof. Zbigniewa Krysiaka na You Tube, pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=3Y7-RTaMcJU&t=614s. Nasz założyciel stara się nas organizować w Solidarny Ruch Oporu przeciwko superpaństwu w Europie. To jest konkretna propozycja, adresowana nie tylko do Polaków, ale wszystkich narodów Europy. W polecanym tu nagraniu ostrzega nas, że owo superpaństwo będzie prowadziło do destrukcji w obszarze gospodarczym, społecznym, do destrukcji rodziny. W jego ocenie negatywne efekty dotyczyłyby w zasadzie wszystkich obszarów życia i byłyby o wiele groźniejsze niż komunizm sowiecki. Robert Schuman nie chciał europejskiego super-państwa i przestrzegał przed nadmiernym rozrostem biurokracji. Stawiał na wolność i solidarność, na zapał z jakim obywatele będą podejmowali działania na rzecz dobra wspólnego. Chciał Europy silnej, a nie słabej, bo tylko taką może ona być pod dyktatem ideologów oraz skorumpowanych urzędników.