W sobotę 11 lutego 2023 odbędą się ósme zajęcia obecnej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS) w połączeniu z projektem Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE). Dyrektor zarządzający PUNCS, dr Marek Oktaba, przedstawi temat „Myśli Roberta Schumana w zastosowaniu do procesu budowania wspólnoty narodów Europy”. Zajęcia z dr Oktabą będą trwały od 10:00 do 11:30, a dzięki nim będzie można będzie uzupełnić swą wiedzę odnośnie osoby i myśli patrona Instytutu Myśli Schumana. Z kolei od 11:45 do 13:15 prowadzącym będzie pani Beata Pietkiewicz, posłanka do Sejmu Republiki Litwy, a zajęcia będą miały temat: „Rola polityka w kształtowaniu wspólnoty narodów Europy w oparciu o tradycję, wartości chrześcijańskie i patriotyczne”. Instytut Myśli Schumana przeciwstawia się poglądom, jakoby polityka to była dziedzina brudna i wskazuje na Roberta Schumana, polityka nazywanego „świętym w garniturze”. Prawdziwa polityka to mądra służba dobru wspólnemu, zaś gdy ktoś zajmuje się brudnymi sprawkami, nie powinno się go nazywać politykiem, lecz partaczem. Europa jest głodna mężów stanu, którzy by stali się liderami podejmującymi wyzwania, nie zaś kukiełkami w rękach lobbystów. Zajęcia połączone będą z dniami skupienia w Sulejówku, a hybrydowo dostępne on-line za pośrednictwem komunikatora Ms Teams.

Uruchomiliśmy trzecią kolejną edycję Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS), trwającą on-line od 15 października 2022 do 4 listopada 2023. Nadal zapisujemy nowych słuchaczy; serdecznie zapraszamy, aby wejść na zakładkę „rejestracja” i tu wypełnić formularz.

Zaproszenie do Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS) profilowane na osoby z „Solidarności”   | pobierz

ulotka zapraszająca na III edycję PUNCS str. 1  | pobierz

ulotka zapraszająca na III edycję PUNCS str. 2  | pobierz

Artykuły popularyzujące PUNCS:

Marek Oktaba, Wyzwania formacji członków „Solidarności”  | pobierz

Marek Oktaba, Wyzwania formacji architektów  | pobierz

Marek Oktaba, Wyzwania formacji inżynierów  | pobierz

Marek Oktaba, Wyzwania formacji pracowników socjalnych  | pobierz

Marek Oktaba, Wyzwania formacji pracowników służby zdrowia  | pobierz

Marek Oktaba, Wyzwania formacji pracowników banków  | pobierz

Marek Oktaba, Wyzwania formacji pracowników SKOK  | pobierz

Marek Oktaba, Wyzwania formacji wojskowych  | pobierz

Raporty PUNCS:

Paweł Cybulski z zespołem, Ograniczenie polskiej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej na tle wybranej problematyki  | pobierz

Patronat Honorowy nad
Powszechnym Uniwersytetem
Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego
objęli:

men_2
MF A1


https://youtu.be/mZA4kcYyGFk

Stosujemy Katolicką Naukę Społeczną w praktyce w ramach Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.

Zapraszamy.

Zapisz się.

Razem zmieniajmy świat na lepsze!

Forum Młodzieży Trójmorza z Robertem Schumanem 19-23 września 2022 r. w Krasiczynie, Karpaty, Polska