o. dr hab. Kazimierz Papciak

o. dr hab. Kazimierz Papciak SSCC, prof. PWT,  kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Politycznej PWT we Wrocławiu; członek Komitetu Nauk Teologicz-nych PAN w kadencji 2015-2019. Studia specjalistyczne z teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej na UKSW w Warszawie oraz w Instytucie Katolickim w Paryżu. 2009-2010 sekretarz Zarządu Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce. 2007-2012 zajęcia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Wykłady i współpraca z UE we Wrocławiu od 2010. Sekretarz Generalny w przewodzie informacyjnym Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. 2012-2016 konsultor Komisji ds. Społecznych II Synodu Archidiecezji Katowic-kiej. 2014-2019 członek Rady ds. Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Wrocławskiej. Habilitacja na podstawie dorobku naukowego i monografii: „Nowy etos Starego Kontynentu. Chrześcijaństwo wobec Europy”. Promotor ponad 60 prac magisterskich z zakresu nauki społecznej Kościoła. Autor publikacji z etyki politycznej, aksjologii i ewolucji współczesnego etosu społecznego, procesów globalizacji i regionalizacji, polityki międzynarodowej Stolicy Apostolskiej.