RELACJI Z INDIAMI i AFRYKĄ

dr inż. Jarosław Malczewski
Kierownik Katedry Relacji Gospodarczych

✉ jaroslaw.malczewski@PUNCS.pl
📞 601 468 530

-Ekonomista rolnictwa, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Master of Business Administration (MBA). 

-Były urzędnik państwowy związany z Agencją Rynku Rolnego, 

-Od 13 lat prezes 3 Spółek Kapitałowych oraz kilkudziesięciu grup producentów rolnych specjalizujących się w obrocie mlekiem surowym, bydłem mięsnym, trzodą chlewną oraz zbożem. 

-Prowadzone przez niego przedsiębiorstwa prowadzą skup mleka na terenie całej Polski w ilości ok. 400 tys. litrów dziennie, 

-Od 17 lat komentator rynków rolnych m.in. dla Top Agrar Polska, Poradnik Tygodnik Rolniczy, Świat Rolnika, 

-Uczestnik kilkudziesięciu branżowych konferencji w Polsce USA, Chorwacji, Brukseli,

-Od 2020 r. lider zespołu zawiązanego przy Instytucie Myśli Schumana zajmującego się konsolidacją polskiego sektora rolno-spożywczego celem zwiększenia wymiaru eksportu polskich produktów do Indii oraz Afryki. 

dr Robert Dygas

-Zarządzanie ogólne z uwzględnieniem rozwoju biznesu, zarządzania projektami (także projekty finansowane ze środków UE) i sprzedażą. 

-23 lata doświadczenia w branży telekomunikacyjnej w biznesie. 

-Kierowanie zespołami projektowymi a także zarządzanie spółką w Polsce. 

-Umiejętności analityczne w zakresie opracowania analiz oraz strategii biznesowych. 

-Wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstw i dyplom Executive MBA (Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu) oraz stopień doktora nauk ekonomicznych (SGH Warszawa). 

-Praca naukowa i dydaktyczna w szkołach wyższych w Polsce i Wielkiej Brytanii.. 

 

Zakres działania Katedry

Celem działania Katedry zaprojektowanie, opracowanie oraz wdrożenie koncepcji modelu integracji branżowej w sektorze rolno-spożywczym w celu rozwoju eksportu z Polski do Indii oraz Afryki.

Polska gospodarka wymaga rozwijania eksportu jako ważnego filaru wzrostu gospodarczego. Indie to najszybciej rozwijająca się gospodarka wśród krajów G20. Mimo pandemii covid-19 prognozuje się, że w 2021 roku nastąpi wzrost PKB o 5,8 %.

Indie będą trzecią gospodarką globu przed 2030 r. 

W najbliższym czasie Indie staną się rynkiem o największej populacji na świecie. Ponad 800 mln mieszkańców to osoby poniżej 35. roku życia. 

Prognozuje się, że do 2025 r. liczebność indyjskiej klasy średniej wzrośnie do 550 mln osób, a jednocześnie do 2030 r. populacja miejska wzrośnie do 590 mln osób. 

Klasa średnia i wyższa, która powinna być obiektem szczególnego zainteresowania polskich przedsiębiorców to w Indiach około 20% ludności, tj. połowa populacji Unii Europejskiej.

Wszystkie te czynniki wskazują na wyraźną potrzebę zainteresowania się tak atrakcyjnym rynkiem zbytu oraz dostosowaniem, przy ścisłej współpracy międzynarodowej, odpowiednich norm, przepisów i regulacji celem ułatwienia polskim podmiotów ekspansji na ten i inne rynki zewnętrzne.
 

Osiągnięcia Katedry

Z dumą informujemy, że prof. Zbigniew Krysiak, dr inż. Krzysztof Malczewski oraz Jarosław Malczewski wzięli udział                 w Forum 590, którą wspólnie zorganizował Kongres 590 i Instytut Myśli Schumana.

Forum 590 to nowa inicjatywa Kongresu 590, a jego pierwsza edycja dotyczyła tematu  „Ekspansja szansą polskiej gospodarki – Chiny, Indie, Afryka”.

Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorców, izb gospodarczych oraz instytucji finansowych.

Na Forum 590 złożyły się trzy panele. Pierwszy panel skupił się na dyskusji o konieczności poprawy współdziałania pomiędzy administracją publiczną i przedsiębiorcami. Uczestniczący w debacie profesor Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, podkreślał, że wsparcie polskiego biznesu jest jednym z głównych aspektów zagranicznych wizyt prezydenta Andrzeja Dudy.

W trakcie Forum 590, podczas panelu „Regulacje i deregulacje nowych rynków a szanse i zagrożenia (Chiny+Indie+Afryka)”, eksperci z Instytutu Myśli Schumana przedstawili model takiego działania na przykładzie branży rolno-spożywczej                 i eksportu do Indii oraz zaproponowali utworzenie Polskiej Grupy Eksportu Żywności (POLGEZ).

Dr Krzysztof Malczewski tłumaczył, że ze względu na dużą skalę produkcji i popytu konieczna jest integracja firm w branży. „W praktyce działanie w pojedynkę na tak wielkim rynku będzie nieefektywne i nieskuteczne” – przekonywał. Jak ocenił, koniecznie jest również zaangażowanie polskiego rządu.

Wśród zadań Polskiej Grupy Eksportu Żywności wymienił bezpośrednią współpracę z importerami z Indii, prowadzenie analizy popytu i podaży w Indiach, przygotowanie kontraktów eksportowych, pośrednictwo w realizacji dostaw, aż po egzekwowanie płatności i prowadzenie potrzebnych inwestycji w Indiach (np. w infrastrukturę do przechowywania żywności).

Padła też propozycja utworzenia nowego ministerstwa. „Stopień złożoności zagadnień, związanych z eksportem,                  z rozpoznaniem rynku, analizą popytu i podaży, z kwestią płatności, skłania nas do powołania nowego bytu gospodarczego, takiego jak Polska Grupa Eksportu Żywności. Ten byt gospodarczy musi być wsparty na poziomie instytucjonalnym i taką instytucją, która mogłaby objąć pieczę nad tym sektorem jest ministerstwo ds. rozwoju eksportu” – -tłumaczył dr Malczewski.

Dlaczego do przygotowania modelu wybrano akurat Indie? K. Malczewski zwrócił uwagę, że to ogromny rynek zbytu             z rosnącą klasą średnią, a prof. Zbigniew Krysiak podkreślał możliwość budowania dobrych relacji. „W mojej opinii Indie nie są krajem egzotycznym. To wspaniały kraj, wspaniały naród o, powiedziałbym, dużej bliskości kulturowej w znaczeniu mentalności, charakteru” – tłumaczył, zachęcając do odrzucenia stereotypów, wykorzystania osobistych spotkań                   i tworzenia relacji.

W kolejnej części Forum 590, tj. „case study” spotkali się praktycy, a wśród nich dr inż. Krzysztof Malczewski i Jarosław Malczewski. Przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana dokonali diagnozy obecnych realiów, przeszkód i szans                        w zaistnieniu polskich eksporterów na rynku azjatyckim, a w szczególności w Indiach.

Eksperci Instytutu odnosząc się do zaprezentowanego wcześniej modelu POLGEZ, ale również własnych, wieloletnich doświadczeń w zakresie integracji poziomej polskich przedsiębiorców, przedstawili propozycje kooperacji polskich producentów, bez prowadzenia procesu konsolidacji.

Pobierz prezentację przedstawioną w trakcie Debaty