Wojciech Gizicki

Wojciech Gizicki
Członek Rady Programowej

Profesor KUL, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych. Socjolog i specjalista w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wyszehradzkiej (V4). Autor licznych książek i artykułów, uczestnik wielu konferencji w Polsce i zagranicą. Przedstawiciel Polski w grupie eksperckiej podczas Prezydencji Czech w V4 (2016).