Teresa Sygnarek

Teresa Sygnarek,    teresa.sygnarek@gmail.com  Urodzona w Polsce, od 1969 r. mieszka w Szwecji. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Lund w zakresie marketingu i komunikacji a podyplomowo International Marketing. Pracowała w sektorze energetycznym i prowadzi własną firmę konsultingową. Od 2002 r. zasiada w zarządzie krajowej organizacji federacyjnej Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa. W 2015 r. założyła fundację Pro Polonia Malmo, której statutową działalnością jest zbieranie funduszy na utworzenie Domu Polonii w południowej Szwecji. W latach 2015-2018 pełniła funkcję sekretarza generalnego w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, gdzie od 2018 r. jest wiceprezydentem. Jest inicjatorką i prezesem Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych założonego w 2019 r. Od 2011 r. jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Polonia Nowa” w Szwecji.