prof. Tomasz Ochinowski

Tomasz Ochinowski,             ochinto@o2.pl    psycholog i historyk organizacji, doradca organizacyjny i trener umiejętności społecznych. Absolwent filozofii w zakresie psychologii na ATK (obecnie UKSW), doktor psychologii (KUL), doktor habilitowany nauk o zarządzaniu (UW). Pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2004- 2020 kierował tam Zakładem Socjologii Organizacji i Historii Biznesu (była pierwsza w Polsce jednostka poświęcona przeszłości organizacyjnej). Obecnie organizator Centrum Historii Organizacyjnej tamże. Prowadzi także zajęcia MBA, International Business Program oraz na studiach podyplomowych, szczególnie dla menadżerów HR, ochrony zdrowia, zarządzania rynkiem sztuki, służb sprzedażowych i contact- center. Realizował prezentacje i wykłady gościnne na University of Houston (USA), Vlerick Ghent Business School (Belgia), na kilku uniwersytetach Tajwanu i na Uniwersytecie w Trnavie (Słowacja). Przez wiele lat wykładał na ATK i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie współtworzył program Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego (obecnie Wydział Pedagogiczny UKSW), w którym pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, oraz program Studium Życia Rodzinnego. Był również wieloletnim wykładowcą, a okresowo także prodziekanem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Był stypendystą Programu Wspierania Badań Naukowych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (laureat II nagrody za osiągniecia badawcze). Pełnił funkcję eksperta Unii Europejskiej w zakresie rozwoju lokalnego. Badacz dziejów organizacji i kreator międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Rozwija historiografię organizacji (krytyczną analizę narracji o przeszłości na potrzeby praktyki menedżerskiej) zarówno jako dział zarządzania humanistycznego, jak i narzędzie doskonalenia umiejętności menedżerskich, co realizuje poprzez szkolenia i doradztwo. Laureat Nagrody im. Jana Górskiego za osiągnięcia w zakresie łączenia psychologii z historią. Członek Redakcji rocznika „Klio Polska” (IH PAN) oraz recenzent kilku polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Moderator międzynarodowego seminarium naukowego promującego zarządzanie humanistyczne wśród teoretyków i praktyków świata organizacji („Warszawska Grupa Historiografii Organizacji” afiliowana do Polskiego Oddziału międzynarodowej Sieci Zarządzania Humanistycznego, Humanistic Management Network ). Ma znaczące doświadczenie konsultingowe. Między innymi był doradcą prezesa spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o. o.” ds. psychologicznych i społecznych problemów komercjalizacji szpitala oraz kierował projektem wdrożeniowym „Optymalizacja rozwoju międzynarodowej spółki z branży farmaceutycznej wykorzystującej call-center w procesie budowy struktur globalnych”. Ponad pięć lat był cywilnym doradcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Aktualnie zajmuje Samodzielne Stanowisko d.s. relacji z pracownikami w Centrali IPN jako doradca Dyrektor Generalnej tej instytucji. Wspomniane stanowisko jest innowacyjnym połączeniem wspomagania zarządzania funkcją HR i Compliance. Od trzydziestu lat na rynku szkoleniowym (obecnie szczególnie w zakresie komunikacji, przywództwa, kondycji psychicznej, przeciwdziałania mobbingowi, relacji ze związkami zawodowymi oraz mentoringu). Laureat tytułu „Trener roku ” według klientów firmy „Institute for International Research” (2007 r.). Certyfikowany Praktyk NLP. Partner w kancelarii prawnej „Orłowski- Patulski- Walczak”, we współpracy z którą od kilkunastu lat funkcjonuje na rynku jako ekspert w sprawach mobbingu. Praktyk działań mentorskich oraz autor koncepcji mentoringu o charakterze kaskadowym i opartego na tradycjach mądrościach. Współautor systemów wdrożeń mentoringu oraz szkolenia mentorów. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa oraz Fundacji Watch Science Polska zajmującej się monitorowaniem transparentności instytucji akademickich. Przewodniczący Rady Naukowej Białołęckiego Uniwersytetu Dzieci. Członek Rady Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego. Wraz z żoną i trójką nastoletnich dzieci mieszka w Warszawie.