Dominik Bierecki – doktor nauk prawnych, adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa spółdzielczego, ekspert Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i Międzynarodowej Organizacji Pracy, członek European Network for Credit Unions i międzynarodowego stowarzyszenia prawników prawa spółdzielczego „Ius Cooperativum”, redaktor naczelny czasopisma „Prawo i Więź”. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa spółdzielczego. W praktyce zajmuje się transakcjami M&A, doradztwem w zakresie ładu korporacyjnego oraz działalności spółek handlowych i spółdzielni na rynkach finansowych. Poza prowadzeniem praktyki adwokackiej uczestniczy w życiu gospodarczym zasiadając w radach nadzorczych przedsiębiorstw finansowych, paliwowych oraz specjalizujących się w marketingu i reklamie. Zebrane w ten sposób doświadczenie wzbogaca aktywnie prowadząc prace naukowe przez zasiadanie w redakcjach i radach naukowych czasopism prawniczych i ekonomicznych, wygłaszanie referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie artykułów i książek z dziedzin swojej specjalizacji. Praktyka odbyta podczas prowadzenia wykładów na uczelni wyższej pozwoliła mu lepiej zrozumieć wyzwania i problemy jakie konstrukcje prawne stawiają przed osobami je stosującymi. Jego wiedzę i doświadczenie wykorzystał m.in. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Światowa Rada Związków Kredytowych, z którymi stale współpracuje w roli eksperta, a także Bank Światowy.

Dodaj komentarz