Marlena Maląg

Marlena Maląg – absolwentka pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzania na Politechnice Poznańskiej, a także zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Przez wiele lat związana z ostrowską oświatą, nauczyciel dyplomowany, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 2002 – 2016 związana z samorządem terytorialnym, początkowo jako radna rady miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, od 2006 do 2016 roku sprawowała mandat radnej rady powiatu. Zastępca prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a następnie wicestarosta Powiatu Ostrowskiego. Powołana na funkcję wicewojewody wielkopolskiego, którą sprawowała do XII 2018 roku. Od X 2018 do X 2019 roku radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W wyborach do Sejmu RP w 2019 roku wybrana na Posłankę IX kadencji, od XI 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W życiu osobistym i zawodowym kieruje się tradycyjnym systemem wartości. Życiowym mottem są słowa Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.