ks. prof. Jan Bartoszek

ks. prof. Jan Bartoszek
Członek Rady Programowej

dr hab. teologii (teologia pastoralna), kapłan diecezji tarnowskiej, święcenia kapłańskie 2004 r., od 2010 roku Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, w latach 2009-2020 wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i redaktor Materiałów Homiletycznych. Autor wielu książek, opracowań i artykułów o tematyce duszpasterskiej. Papież Franciszek  w roku 2015 mianował go Misjonarzem Miłosierdzia. Księża Biskupi zgromadzeni na 373. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 7-8 czerwca 2016 roku, wybrali go na konsultora Komisji Duszpasterstwa KEP oraz powierzyli prace w sekretariacie tejże Komisji. W roku 2017 został dyrektorem powołanego przy Instytucie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie. Członek V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Od 26 sierpnia 2020 r. Dyrektor Diecezjalnego Radia RDN Małopolska i Radia RDN Nowy Sącz. Od 1 września 2020 r. Diecezjalny Duszpasterz Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Tarnowskiej.