Bogdan Biś

Bogdan Biś
Członek Rady Programowej

Bogdan Biś – (1962) Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku górnictwo i geoinżynieria i uzyskał tytuł inżyniera, we wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” w KWK „Jaworzno”. Jest członkiem Związku nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W okresie od 13 grudnia 1981 roku zaangażowany był w kolportaż prasy związkowej oraz wydawnictw „drugiego obiegu”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Po ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność” do dziś aktywnie pracuje na rzecz Związku pełniąc kolejno funkcje – przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ZGE Sobieski – Jaworzno III sp. z o.o. oraz likwidowanej KWK „Jaworzno”, zastępcy przewodniczącego – sekretarza Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, a od 2010 roku jest pierwszym zastępcą Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność”.

Jednocześnie angażuje się w wiele społecznych inicjatyw. Między innymi jest współorganizatorem kolonii dla dzieci wraz z Fundacją im. Grzegorza Kolosy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Rady Fundacji Promocji Solidarności, przewodniczącym Kapituły Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” oraz Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Kapituły konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom pod patronatem Prezydenta RP, członkiem Kapituły medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”, koordynatorem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Międzynarodowym Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, sekretarzem Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności.