Dr Karol Krajewski

Dr Karol Krajewski
były Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Nauczyciel akademicki z 40 letnim stażem, adiunkt na uczelniach akademickich w Warszawie (SGGW), w Trójmieście ( Uniwersytet Gdański, Akademia Morska w Gdyni), w Koszalinie (Politechnika Koszalińska), na studiach MBA, a ostatnio od 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wykłady także w licznych uczelniach niepublicznych w charakterze adiunkta, dziekana i rektora, między innymi w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Praca w instytutach naukowych resortu rolnictwa i przemysłu. Wieloletnie doświadczenie badawcze i praktyczne oraz wykłady w zakresie ekonomiki, marketingu, zarządzania, towaroznawstwa i technologii żywności, handlu i logistyki, ostatnio zrównoważonego rozwoju i kultury kulinarnej. Zainteresowania naukowe i aplikacyjne skupiają się w obszarze: rynku żywności, zarządzania sektorowego, strategii, promocji i komunikacji rynkowej, badań konsumenckich i zrównoważonego rozwoju sektorów. Dziennikarz- redaktor naczelny czasopism, ekspert i doradca rynkowy czołowych firm sektora żywnościowego. Doświadczenia w zakresie zarządzania w administracji publicznej (dyrektor departamentów) oraz instytucji rolnictwa (ARiMR, KOWR). Udział w kreacji i organizacji kampanii promocyjnych oraz wydarzeń kulturalnych . Opublikował ponad 350 artykułów i komunikatów naukowych, 15 książek oraz 150 artykułów popularyzujących wiedzę o żywności, sektorze żywnościowym, problemach zarządzania i logistyki, kultury wsi. Problematyka ostatnich badań i publikacji dotyczy ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności w aspektach gospodarczych, ekologicznych i społecznych (etycznych).