Ryszard Krzyżkowski

Ryszard Krzyżkowski

Ryszard Krzyżkowski (1961) Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.