dr Tadeusz Bryk

dr Tadeusz Bryk     Prawnik, specjalista ds bezpie-czeństwa i wychowania patriotycznego.   Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-tetu Śląskiego w Katowicach oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obszar pracy naukowej to przede wszystkim prawo konstytucyjne. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa oraz doświadczonym nauczycielem akademickim. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Pozanaukowe zainteresowania to historia (zwłaszcza średniowiecza i XX w.) oraz sport.