Rafał Baranowski  Wiek 49 lat, obywatel Polski, od 1985 roku na stale zamieszkały w Szwecji. Pracuje jako asset manager w branży finansowej. Będąc przedsiębiorcą jest zainteresowany koncepcją jaką PUNCS proponuje w prowadzonych zajęciach.

Dodaj komentarz